Türkiye Cumhuriyeti

Kotonu Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi

Turgut Kural - Büyükelçi

Doğum Yeri ve Yılı

:

Roma - 26/08/1966

Medeni Durumu

:

Evli, iki çocuk babası

Bildiği Yabancı Diller

:

İngilizce, Fransızca

Üniversite

:

Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler Bölümü

BULUNDUĞU MEMURİYETLER:

TRT Dış Haberler Servisi’nde haberci

1988

1991

EİUE-II Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi - Aday Meslek Memuru

1991

1994

Bağdat Büyükelçiliği - Üçüncü Katip

1994

1995

Amman Büyükelçiliği - Üçüncü Katip

1995

1996

Hong Kong Başkonsolosluğu - Muavin Konsolos

1996

1999

Ortadoğu Genel Müdürlüğü’ünde İkinci Katip

1999

2001

Brüksel Büyükelçiliği - İkinci Katip , Başkatip

2001

2005

Avrupa Genel Müdürlüğü - Başkatip , Şube Müdürü

2005

2007

Mostar Başkonsolosluğu - Başkonsolos

2007

2009

Paris Büyükelçiliği - Büyükelçilik Müsteşarı

2009

2011

Avrupa Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı

Paris Başkonsolosluğu – Birinci Sınıf Başkonsolos

Kotonu Büyükelçiliği - Büyükelçi

2011

2013

Kasım 2014

2013

2014